De Bui­ten­ring kleurt roze!

Bij gelegenheid van de 50e editie van Pinkpop kleurt een deel van de Buitenring tijdens het festival roze. Het gaat om het deel waar in het kader van de Leisurering het zogeheten technologisch lint op de middengeleider is aangebracht. Dat is tussen Schinveld en Brunssum, globaal tussen de N274 en de Hoogenboschweg,

Het Technologisch Lint bestaat uit lichtelementen op de middengeleider die door middel van verschillende kleuren en/of patronen refereren aan de omgeving. Bijvoorbeeld kleuren/patronen, die naar een attractie of een landschap verwijzen.

Buitenring als Leisurering

Het idee achter de Leisurering is om de Buitenring Parkstad Limburg nog een extra functie mee te geven: over de weg rijden moet een belevenis worden die de weggebruikers nieuwsgierig maakt naar het attractieve achterliggende landschap en hen verleidt de aangrenzende toeristische attracties te bezoeken. Daartoe wordt de weg zelf gebruikt en worden langs de weg bijzondere verwijzingen naar omgeving en attracties gemaakt. De eerste pilot is het “technologisch lint” op de middengeleider tussen Schinveld en Brunssum, waarmee in verschillende kleuren licht verwezen wordt naar de landschappelijke omgeving. Naast het technologisch lint is door Heijmans ook een tweede pilot uitgewerkt. De tweede pilot markeert de kruising met de Roode Beek. Vooraf is in samenspraak met deskundigen een inschatting gemaakt op verkeersveiligheids- en flora- en fauna effecten. Het schetsontwerp voor de Leisurering is opgesteld door Bosch Slabbers uit Den Haag, in opdracht van Parkstad Limburg en bevat ook nog diverse andere voorgestelde maatregelen.

Andere ideeën zijn onder andere om bruggen en viaducten met verlichting een beeld te laten schetsen van de omgeving en het groen langs de weg zo aan te leggen dat er op een aantal plekken ook een blik op de omgeving wordt gegund. Zo wordt het prachtige karakteristieke Limburgse landschap getoond. De attracties worden in de gelegenheid gesteld zich aan de Buitenring te presenteren met een hoogwaardige, onverwachte presentatie. Als eerste voorbeeld zijn bij GaiaZOO grote keien in het talud aangebracht, waardoor het beeld van de wand bij het parkeerterrein is doorgetrokken naar de Buitenring. Bij het Vauputsdal in Kerkrade is de brug van de ZLSM (de stoomtrein) verlicht. De Leisurering is ook een IBA Parkstad sleutelproject.

Bron: Buitenring.nl
Foto: Luc Lodder