Noodbevel drones Pinkpop

Het gebruik van modelvliegtuigen of drones nabij of boven het Megalandterrein ten tijde van het Pinkpopfestival 2016 is verboden. Het is hinderlijk en kan gevaar opleveren voor bezoekers, artiesten, medewerkers van de festivalorganisatie en hulpdiensten. Burgemeester Raymond Vlecken heeft hiertoe een noodbevel gegeven.

De tekst van het besluit is als volgt:

NOODBEVEL
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE LANDGRAAF

overwegende,

dat het gebruik van modelvliegtuigen of drones nabij of boven het Megalandterrein te Landgraaf ten tijde van het Pinkpopfestival 201 6 hinderlijk is en/of gevaar kan opleveren voor bezoekers en/of artiesten en/of medewerkers van de festivalorganisatie en/of medewerkers van hulpdiensten;
dat hierdoor de veiligheid van de in het bedreigde gebied (festivalterrein Megaiand en evenemententerrein, en/of omgeving) verblijvende personen ernstig wordt bedreigd;
dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen een algemeen verbindend voorschrift te geven;
dat enkel de bepalingen volgens de Regeling modelvliegen onvoldoende zekerheid bieden om de hinder of overlast tegen te gaan;

gelet op artikel 175 Gemeentewet

tot het geven van het volgende noodbevel:

Het is verboden om een luchtvaartuig, als bedoeld in artikel 1 onder a en b van de Regeling modelvliegen (2015) op of aan de openbare weg voor handen te hebben. Dit verbod geldt in het gebied dat op de plattegrond bij dit besluit is gemarkeerd.

Het besluit en een plattegrond van het gebied waarvoor het noodbevel geldt treft u hieronder aan.